Kontaktinformasjon

For kommentarer til pressen kan disse kontaktes:

Konstituert administrerende direktør

  • Tone Molvær Berset, tlf 997 49 873


Eierskap og ledelse i kommunale bedrifter

  • Juridisk direktør Tone Molvær Berset, tlf 997 49 873


Havner og sjøtransport

  • Direktør KS Bedrift Havn, Kjell-Olav Gammelsæter, tlf 413 05 221


Energi

  • Direktør KS Bedrift Energi, Asle Strand, tlf 466 50 888

Avfall 

  • Direktør KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord, tlf 93 03 04 23


Brann og redning

  • Direktør KS Bedrift Havn, Kjell-Olav Gammelsæter, tlf 413 05 221

 

 

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00
Ny epostadresse til Arbeidsgiverservice