Tredje samling: Hvordan sikre den beste anskaffelsen innen avfallsinnsamling?

Tredje samling: Hvordan sikre den beste anskaffelsen innen avfallsinnsamling?

Mer balanserte og bedre anskaffelsesrutiner kan bidra til å øke bestillerkompetansen og kunnskapen om det omfattende anskaffelsesregelverket som kommuner og kommunale selskaper må forholde seg til.

Bli med på gratis kurs hos Difi høsten 2018! Påmeldingen innen 27. juni 2018.

Om kurset

Balanserte anskaffelser med dialog (BAD) er et kurs hvor leverandører og innkjøpere sammen vil diskutere utfordringer de møter i anskaffelser. Målet er å gjøre begge parter trygge i dialogteknikker. Metoden er praktisk, og partene vil blant annet teste én-til-én dialog.

Praktisk informasjon

Kurset finner sted i Difis lokaler i Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo.

3 samlinger med både teori og praksis:

  1. Samling: 29.-30. august (første dag, kun oppdragsgivere)
  2. samling: 24.-25. oktober (både oppdragsgivere og leverandører)
  3. samling: 5.-6. desember (både oppdragsgivere og leverandører)

Gjennom kursets tre samlinger følger vi fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på muligheter, handlingsrom og nyttige verktøy. Du vil lære om og praktisere regelverkets mulighetsrom for markedsdialog før (samling 1), under (samling 2) og etter (samling 3) en konkurranse, og hvordan det kan utnyttes for å åpne for mer kvalitet og innovasjon i anskaffelser. Vi gjennomgår teori og eksempler tilpasset markedet for avfallsinnsamling.

Kurset er et samarbeid mellom Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt), KS Bedrift, Avfall Norge, Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norsk industri. 

Les mer i vår nettsak.