Temadag: Varsling og medarbeidersamtaler

På denne temadagen vil vi gå gjennom de nye reglene om varsling i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. juli i år.  

Medarbeidersamtaler blir også et tema denne dagen.

 

VARSLING
Til nå har det bare vært krav om varslingsrutiner «når forholdene tilsier det». Heretter må alle bedrifter som har minst fem arbeidstakere ha slike rutiner. På temadagen vil det nye kapitlet om varsling i arbeidsmiljøloven bli gjennomgått slik at du og din bedrift er best mulig rustet til å kunne håndtere en varslingssak dersom en slik skulle oppstå.

MEDARBEIDERSAMTALER
Medarbeidersamtalen er et lederverktøy som finnes i mange varianter og gjennomføres på ulike måter. Forskning viser at en god medarbeidersamtale er en lønnsom investering både for bedriften og den ansatte, mens en dårlig medarbeidersamtale gjør vondt verre både hva gjelder arbeidsglede og faglig og personlig utvikling. På temadagen ser vi nærmere på dette lederverktøyet.

  

Tid: 21. november, kl. 10.00 – 15.00
Sted: KS Agenda, Kommunenes Hus, Oslo
Pris: 800,- inkl. lunch

Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 16 dager før møtedato.

Påmelding gjøres i menyen til høyre.

 

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00