Innovative anskaffelser som verktøy for utvikling og virksomhetsstyring

Innovative anskaffelser som verktøy for utvikling og virksomhetsstyring

Dette andre av to KS Bedrift-kurs om innovative anskaffelser fokuserer på hvordan du kan bruke innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og utvikling av selskapet ditt – virksomhetsstyring.

KS Bedrift er i ferd med å styrke vårt tilbud på innovative anskaffelser. Dette kurset er åpent for alle våre medlemsbedrifter. Programmet er under utarbeidelse.