Nasjonal transportplan - styrket sjøtransport

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00