Kystverket som fagetat

Kystverket er en viktig fagetat for havnene. De har i dag svært god kompetanse på utvikling av farleder og beredskapen langs kysten. KS Bedrift Havn har imidlertid vært opptatt av av Kystverket også skal ha kunnskap om utvikling av havneinfrastruktur og betydningen av infrastrukturtiltak i tilknytning til havnene. Kystverket har de siste årene styrket kompetansen på dette området, men fortsatt er det behov for en styrking av Kystverket som fagetat for havnene og kommunene.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00