Havne- og farvannsloven

Når regjeringen nå går gjennom havne- og farvannsloven, blir også regelverket for havnekapital revurdert. Vi jobber for å sikre havnenes interesser i dette arbeidet. For å drive effektivt, må havnene ha gode rammevilkår. Beregningsmåten for anløpsavgiften og passasjeravgiften er en viktig del av dette bildet.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00