• Havn
  • Næringspolitikk

Næringspolitikk

KS Bedrift Havn er et sentralt talerør for havnene langs Norges kyst. Vi har i flere år vært en pådriver for næringspolitiske endringer for havnene. Et av våre gjennomslag er at ansvarsområdet for havn ble flyttet fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet. Det har alt ført til en tydeligere transportpolitikk for havnene. Regjeringenes havnestrategi er et godt eksempel på hvordan havnene trekkes inn i en diskusjon om utviklingen av infrastruktur for å sikre mer effektiv sjøtransport.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00