Grønnere kystfart med grønnere havner v/Magnus Hodnefjell, Risavika havn

Avgifts- og prisberegninger i norske havner v/Bjørn Tore Sjåstad, Berlevåg Havn

Avgifts- og prisberegninger i norske havner v/Morten Thuve, BDO

Planlegging og gjennomføring av maritim infrastruktur v/Jarle Strand, Kystverket

Status grønn kystfartsprogram v/Narve Mjøs, DNV GL

Intermodale knutepunkter for båt og bane v/Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Havnearbeidermonopolet v/Thor C. Hansteen, NHO Logistikk og Transport

Helhetlig risikostyring i industri- og havneområder v/Jorunn Johannessen, DSB

Rammevilkår for fremtidfens havnedrift v/Reynir Johannesson, Samferdselsdepartementet

Konkurranseanalysen av havnesektoren v/Ove Skaug Halsos, Oslo Economics