• Havn
  • Kurs og kompetanse

Kurs og kompetanse

Vi arrangerer flere kurs og seminarer som er relevante for havnebransjen. 

Disse finner du i kalenderen på nettsiden. Sorter gjerne på "Havn".

Under vil du finne omtale av seminarer og studieturer samt materiell fra foredrag.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00