Høye forventninger

Det siste året var det seks tilfeller med ekstremvær i Norge. Dette er tre mer enn året før, og dette kan ha virket inn på svarene. Dermed har også andelen som mener stormer og orkaner er en stor utfordring for samfunnet økt kraftig, med og godt over halvparten som mener ekstremvær er en stor utfordring. En annen utvikling er at de over 60 for første gang er mest bekymret.

Forventningene til handling er høye, og respondentene gir regjeringen terningkast 3 for klimapolitikken, noe som er det samme de ga den forrige regjeringen på siste året. 67 % forventer at kraftnæringen skal ta en aktiv rolle for å redusere utslipp, men bare 14 % mener de lykkes. For kommunene har forventingene økt med 16 % siden i fjor, men det er bare en marginal endring i oppfatningen om at de har lykkes.

Delt om eget forbruk

Folk virker lite villige til å endre på egen komfort. Under halvparten tror klimaendringer får negative konsekvenser for seg og sine nærmeste, en nedgang fra 60 % i 2010. Et stort flertall er helt eller delvis opptatt av hva de kan gjøre for redusere egen belastning på klimaet. Likevel er det bare kildesortering som mer enn halvparten av respondentene har gjort av tiltak. Interessen for elbil er noe synkende, mens den for ladbar hybrid er omtrent uendret fra i fjor.

Bare 18 % ønsker å holde kraftoverskuddet i landet for å få billigere strøm. Rundt en tredjedel vil bruke kraftoverskuddet til økt verdiskapning og krafteksport, og omtrent samme antall vil bruke kraften til industrien i Norge. Industri er viktig for folk, og nesten halvparten vil heller opprettholde norske industriarbeidsplasser enn å redusere nasjonale klimagassutslipp.

Se presentasjon fra TNS Gallup