Krav om dokumentasjon av ledninger og installasjoner i grunnen vil bidra til et nasjonalt koordinert ledningskartsystem som kan effektivisere på flere områder, blant annet

  • færre graveskader i forhold til ukjente ledninger
  • mindre graving i form av bedre koordinering og samordning mellom de ulike ledningseierne
  • mulighet for aktører å hente ut nøyaktige data om ledningsanlegg ett sted

KS Bedrift mener det er viktig for å få gjennomført endringene at økt ansvar for kommunene og Kartverket følges opp med økonomiske midler. Vi frykter at uten tilstrekkelige midler vil intensjonene bak høringsforslaget bli vanskelige å gjennomføre.

Her kan du lese KS Bedrifts høringssvar til forslag om krav om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen.

15.12.2013