Nett

KS Bedrift vil påvirke utviklingen av forretningsmessige og tekniske rammebetingelser for nettvirksomheten, samt involvere og informere medlemmene

Gå til temasiden
Produksjon

KS Bedrift vil påvirke utviklingen av tekniske og forretningsmessige rammebetingelser for kraftproduksjon. Herunder vann-, vind- og biobasert energiproduksjon.

Gå til temasiden
Kraftomsetning

KS Bedrift vil påvirke rammebetingelsene for aktørene i kraftmarkedet, samt involvere og informere medlemmene.

Gå til temasiden
Bransjeavtaler, rapporter og veiledere

Her finner du nyttig informasjon for den daglige driften.

Gå til temasiden
Kurs, konferanser og møter

Her finner du blant annet presentasjoner og artikler fra medlemsbesøk

Gå til temasiden
Øvrig infrastruktur

KS Bedrift jobber for at energimedlemmene skal ha best mulig rammevilkår på områder som påvirker driften, som graving i veigrunn og bredbånd.

Gå til temasiden
Internasjonalt

KS Bedrift møter fast i energikomiteen til vår europeiske paraplyorganisasjon CEEP. Dette er viktig fordi EUs regelverk påvirker oss direkte. Vi jobber også gjennom nordiske kanaler.

Gå til temasiden
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00