KS Bedrift Brann og Redning

KS Bedrift Brann og Redning jobber for at våre brann- og redningsmedlemmer skal ha best mulig rammevilkår slik at samfunnet får bedre beredskap og samfunnssikkerhet.

Det daglige arbeidet ivaretas av administrasjonen i KS Bedrift. I tillegg er det et eget bransjestyre som bidrar inn i arbeidet. 

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00