Neste arrangementer
25. september
Få ned sykefraværet med kloke ord!
02. oktober
Nettverkstur om digitalisering av brann- og redningstjenesten
16. oktober
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - samling 2
Kommende kurs og arrangementer
25. september
Få ned sykefraværet med kloke ord!
For alle bransjer
02. oktober
Nettverkstur om digitalisering av brann- og redningstjenesten
For Brann og redning
16. oktober
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - samling 2
For alle bransjer
26. oktober
Hva er innovative anskaffelser og hvordan gjør vi det? Kurs I
For alle bransjer
20. november
Temadag
For alle bransjer
Vi hele kalenderen
Temaoversikt
Beredskap
Beredskap - iStock.jpg

Brann og redning er inne i en spennende utvikling. Her legger vi ut informasjon om saker vi arbeider med innen beredskap. 

Forebygging, kontroll og tilsyn
Mann ved skjerm.jpg

Forebyggende arbeid er viktig for å hindre brann og redusere skader av brann. 

KS Bedrift Brann og Redning Mener
KS Bedrift Brann og Redning mener - iStock.jpg

Som del av vårt interessepolitiske arbeid avgir KS Bedrift Brann og Redning høringsuttalelser. 

Møteplass for brann og redning
Møteplass for brann og redning - iStock.jpg

KS Bedrift arrangerer årlig fire til fem utvalgsmøter for medlemmene. 

 

KS Bedrift Brann og Redning
brannøvelse nykirke røykdykkere i aksjon.jpg

KS Bedrift Brann og Redning jobber for å fremme interessene til våre brann- og redningsmedlemmer.

Brannavtalen
Mann ved skjermer.jpg

Her finner du særavtalene for brann og redning.

KS Bedrifts fagnettverk for brann og redning
brannøvelse nykirke røykdykkere i aksjon.jpg

KS Bedrift har etablert et fagnettverk for brann og redning som i dag, gjennom sin organisering enten som etat, vertskommune eller annet, ikke er medlemmer i KS Bedrift, men sorterer under KS.

Øistein Gjølberg Karlsen
Direktør
Øistein Gjølberg Karlsen
472 40 289 / Send e-post