Ansvaret inkluderer også avfall fra privateide fritidseiendommer. Det er viktig at kommunen har styringsrett på valg av lokale løsninger. (Foto: iStock)

KS Bedrifts medlemmer ivaretar en grunnleggende samfunnsoppgave. I tillegg bidrar de til å sikre nasjonal behandlingskapasitet, dersom reservekapasitet og beredskap blir nødvendig.