Skatt og avgifter

Fra 2014 er det innført skatteplikt for kommuner. Skatteplikten omfatter inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00