Produsentansvar

Hensikten med produsentansvar er at produsenter og importører skal ha ansvar for kostnader gjennom et produkts livsløp, også når det blir avfall. Produsentansvaret er et viktig virkemiddel i avfallspolitikken og skal stimulere til mer miljøvennlig produktutvikling og sikre effektiv utnyttelse av avfallsressursene. Produsentansvaret bidrar til å sikre at miljøgifter i kasserte produkter blir tatt ut av kretsløpet for forsvarlig behandling.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00