Avfallsgebyr og selvkost

Renovasjonstjenestene til husholdningene skal beregnes etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at innbyggerne skal betale hva tjenesten koster, verken mer eller mindre.

Veileder "Beregning av kommunale avfallsgebyr"

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00