Finansiering

"Forurenser betaler" er et prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk. Gode rammebetingelser må sikre en riktig fordeling av kostnader på avfallstjenester. Avfallshierarkiet skal være veiledende for valg av lokale løsninger for innsamling, transport og behandling av avfall.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00