Moderne innsamlingssystemer

Moderne avfallsinnsamling i byer og tettsteder vil frigjøre verdifulle arealer, bidra til mindre utslipp til jord, luft og vann og redusere brannfare og støy. Befolkningsveksten vil i all hovedsak skje i tilknytning til byene, og frem mot 2050 har Statistisk Sentralbyrå et estimat opp mot 7-8 millioner innbyggere i Norge. Dette vil utfordre mange sektorer, og effektiv avfallsinnsamling blir viktig for å imøtekomme behovet for mer miljøvennlig byplanlegging.

Last ned brosjyren "Grav det ned i tide"

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00