Avfallslogistikk

Gode avfallsløsninger kan redusere utslipp til luft, jord og vann. Det er viktig å sikre kommunal styringsrett innen organisering av selskap, avfallstjenester for husholdninger og egne virksomheter. KS Bedrift vil ha rammebetingelser som gjør det mulig å velge de beste løsningene lokalt.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00