Med sin djerve satsing er KS Bedrift-medlemmet ROAF (Romerike Avfallsforedling IKS) trolig først i verden med helautomatisk sortering av plastavfall fra husholdninger.

Det interkommunale selskapet håndterer avfallet til eierkommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

Avansert teknologi
Det er dimensjoner over ROAFs nye sorteringsanlegg, som består av et tyvetalls sorteringsmaskiner, over 100 transportbånd, og baserer seg på norskutviklet "Near Infrared-tekonologi".

I korthet går teknologien ut på at avfallet føres langs bånd der sensorer kjenner igjen både hva det består av og kvaliteten. Så blåses avfallet ut i ulike beholdere ved hjelp av luftdyser.

Slik sorteres for eksempel plast i fem forskjellige kvaliteter, så hver type kan gjenvinnes på best mulig måte.

Med dette har ROAF tatt et betydelig skritt i retning av å realisere ressursene i husholdningsavfallet. Og satsingen er i helt tråd med EUs ferske initiativ for å skape en økonomi som baserer seg på at ressursene går i kretsløp.