Mat og plast
Alt som kjøres ut fra anlegget blir brukt om igjen. Selskapet ønsker å utnytte matavfallet til biogass og jordforbedringsmiddel. I tillegg vil de sortere ut plast. De store valgene knytter seg til miljøeffekten av utsorteringen og teknologi. Hvis selskapet investerer i svært god teknologi skal det sorteres mye mer plast enn dagens ordning for plastemballasje. KS Bedrift Avfall jobber for å få på plass en bedre virkemiddelbruk for å utsortere plast. Avgjørelsen ROAF vil ta betyr mye for løsningene hjemme hos innbyggerne også. Matavfallet skal også utnyttes, helst i nærheten. ROAF ser på muligheten for å gå inn på eiersiden av et behandlingsanlegg som tar vare på ressursene.
 

Energi
Anlegget på Bøler har fremdeles kapasitet til deponering av i underkant av 900 000 m3. Med en beliggenhet midt i hjertet av Norges tettest befolkede område og med stor næringsaktivitet i traktene, er det et godt forretningsområde å drive deponi. Det er selvsagt veldrevet og stadig mer av energien fra gassen brukes. Det satses på fjernvarme i området og med sine 18 GWH/år bringer ROAF vesentlige verdier  til lokalsamfunnet.
 

Utvikling av egne ansatte
Det er viktig å ha den riktige kompetansen når selskapet utvikler seg innen så mange nye områder. Selskapet så seg nødt til å ha en grundig gjennomgang av hva de allerede hadde i arbeidsstokken, for å utnytte kompetansen best mulig. I tillegg er det viktig å se hva som trengs fremover, slik at selskapet utvikler sine ansatte, eller rekrutterer riktig arbeidskraft. Hele 12 av de ansatte på gjenvinningsstasjonene skal i gang med fagbrev i gjenvinningsfaget.