Materialgjenvinning

Materialgjenvinning innebærer ressursutnyttelse av avfall, slik at de ulike materialene i avfallet kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. Økt utnyttelse av avfallsressurser bidrar til redusert behov for å utvinne nye naturressurser samtidig som mengden avfall reduseres. Kretsløpsøkonomi betyr at avfallsressursene forblir i økonomien selv om det ikke nødvendigvis er til sin opprinnelige bruk. Dette vil også skape behov for ny kunnskap og flere "grønne" arbeidsplasser. Dette vektlegges i EU sin "avfallspakke" om sirkulær økonomi.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00