Farlig avfall

Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om for å unngå skade på mennesker og miljø. Mengden farlig avfall har økt, dette skyldes i hovedsak økt aktivitet, mer effektiv innsamling og utvidet liste over farlige avfallstyper de senere årene. Fortsatt er en del farlig avfall på avveie, men mengden er stabil. Kommunene mottar gjennomsnittlig 8 kg farlig avfall per innbygger årlig. I tillegg leverer mindre næringsaktører farlig avfall til kommunale mottak. Alt farlig avfall skal deklareres elektronisk.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00