Energiutnyttelse

Energiutnyttelse er å utnytte energien i avfall som brennes. Energien brukes til produksjon av strøm og varme. Avfallsbaserte brensler erstatter bruk av fossile brensler til oppvarming. Dette bidrar til reduserte utslipp av klimagasser og en miljøvennlig avfallsbehandling, slik at uønskede miljøgifter går ut av kretsløpet. Energiutnyttelse er en del av kretsløpsøkonomien, fordi avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning blir utnyttet til energi fremfor deponering.
 
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00