Deponering av avfall

Avfall som ikke egner seg til nyttiggjøring, materialgjenvinning eller energigjenvinning kan deponeres. Biologisk nedbrytbart avfall kan ikke deponeres. Det er strenge krav til deponier og reguleres gjennom avfallsforskriften kapittel 9.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00