Avfallsbehandling

Vi vil sikre valgfrihet av teknologi for behandling av avfall. Avfallsstrømmene må ses i sammenheng med andre samfunnsområder. I et ressursperspektiv er nærhetsprinsippet viktig ved valg av behandlingsløsning. Farlig avfall må håndteres forsvarlig for å minimere utslipp til jord, luft og vann.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00