Portalen gir næringsdrivende praktiske opplysninger på flere språk om rettigheter og muligheter i det indre marked.

I portalen Ditt Europa – Bedrift finnes informasjon om å starte og drive næringsvirksomhet i EU-landene og i Norge – hvilke krav som må overholdes og hvilke muligheter for finansiering og støtte som er tilgjengelig.

 


http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/aktuelt/nyheter/2010/Ditt-Europa--din-forretningsmulighet.html?id=593855