Kommunalt ansvar

Kommunene har et viktig samfunnsansvar. De er ansvarlig for å sørge for en god og helhetlig samfunnsplanlegging, nå og i fremtiden over hele landet.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00