Kandidater til fremtidens grønne jobber må ikke nødvendigvis ha en ren miljøfaglig utdanning, men de kan også være ingeniører og økonomer som på ulikt vis har tilegnet seg miljøfaglig kompetanse.

Øker inntjeningen
Undersøkelsen har også kartlagt hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med såkalt grønn kompetanse. 45 prosent peker på at det kreves av bedriftens strategi for samfunnsansvar, mens 32 prosent mener det gir bedriften konkurransefortrinn. Undersøkelsen viser også at det i privat sektor er mange som mener en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften, melder ANB.

Internasjonal trend
Resultatene understøttes også av mer internasjonale trender, der organisasjoner som OECD og ILO begge har lansert rapporter som tar opp temaer om hvordan man skal få til et skifte mot en mer bærekraftig økonomi. OECDs rapport ble laget med støtte fra Europakommisjonen, og må derfor antas å utgjøre en del av grunnlaget for videre politikkutforming i EU.

Norge i forkant
Her har norske bedrifter muligheter til å ligge i forkant, og enkelte rekrutteringsselskaper har altså tatt for seg markedet for grønne jobber. Sektorer som involverer miljøteknologi, fornybar energi, miljøsikkerhet, transport, produksjon og håndtering av avfall og farlig gods nevnes blant de spesielt interessante.

 

Les mer:

siste.no

ilo.no