Beredskap for avfallshåndtering

Nasjonal behandlingskapasitet for avfall er viktig å sikre i tilfelle ekstraordinære hendelser skulle skje. På den måten vil Norge være uavhengig av andre lands kapasitet og vilje til å ta i mot norsk avfall.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00