Avfallsbehandling

KS Bedrift vil sikre lokal valgfrihet av teknologi for behandling av husholdningsavfall. Avfallsstrømmene må ses i sammenheng med andre samfunnsområder.

Gå til temasiden
Avfallslogistikk

Gode avfallsløsninger kan redusere utslipp til luft, jord og vann. Vi vil ha regelverk som gjør det mulig å velge de beste løsningene lokalt.

Gå til temasiden
Finansiering

"Forurenser betaler" er et prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk.

Gå til temasiden
Ansvar og roller

Kommunen har ansvar for husholdningsavfallet. Dette avfallet kan brukes til storsamfunnets beste. Derfor må kommunen ha styringsrett.

Gå til temasiden
Miljø og samfunnsansvar

Avfallsselskapene møter stadig høyere krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet.

Gå til temasiden
Rapporter

Her finner du rapporter og utredninger som KS Bedrift har bestilt og som tar for seg ulike tema i tilknytning til avfall. 

Gå til temasiden
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00