Rapporten er laget på innspill fra Nasjonalt brukerforum for vannbransjen, der en rekke organisasjoner fra det sivile samfunn, samt et par kommuner, har deltatt.

«Forslag til sektorlov for vanntjenester» er en rapport fra Norsk Vann. Medlemmer i Nasjonalt brukerforum for vannbransjen viser hva som bør tas inn i en sektorlov for vann- og avløpstjenester.

Hele rapporten kan du laste ned på Norsk Vanns nettside