KS Bedrift sendte høringssvar til departementet 3. august samme år. 

I svaret sies det bl.a. at endinger kan være bra, men at en er skeptisk til en del av de endringene som skisseres eksempelvis anbudsutsetting. 

Høringsnotatet finner du her