I dag er Beitostølen Helsesportsenter et profesjonelt (re)habiliteringssenter som benyttes av ca 1000 brukere i løpet av et år. I tillegg er det gjerne med ledsagere. Senteret legger vekt på å ha et høyt faglig nivå og har bl.a. egen FoU-virksomhet for å skaffe til veie ny kunnskap for videreutvikling på rehabiliteringsfeltet.

Tidligere i år begynte Astrid Nyquist som direktør ved senteret. I den anledning var KS Bedrift på besøk for utveksling av informasjon og for å skape god kontakt.

Ellers er kanskje Beitostølen Helsesportsenter det eneste medlemmet i KS Bedrift med eget kapell (se bildekarusell). Et flott økumenisk kapell til fri bruk for ansatte og brukere ved senteret.