Helse og arbeid

Her finner du stoff om blant annet rehabilitering, legevakt og bedriftshelsetjeneste. Tjenestene er grunnleggende for innbyggernes helse og evne til å delta i arbeidsmarkedet.

Gå til temasiden
Tekniske tjenester

Her finner du stoff om tjenester med egen teknisk infrastruktur. Tjenester som vann- og avløp, samferdsel og parkering er avgjørende for både innbyggere og næringsliv.

Gå til temasiden
Kultur, arkiv, opplæring og IKT

Her finner du stoff om tjenester som beriker innbyggernes liv og sikrer fellesskapets hukommelse.

Gå til temasiden
Revisjon, pensjon, eiendom og næring

Her finner du stoff om tjenester som gjelder økonomi og bruk av fellesskapets midler.

Gå til temasiden
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00