onsdag 18.04
13:30
13:40
Velkommen

 

 • Tore Lundestad, styreleder i KS Bedrift Havn/direktør i Borg Havn IKS

13:40
14:00
Ny havnelov

 

 • Kristin Bjella, advokat og partner Advokatfirma Hjort DA og leder i havnelovutvalget

14:00
14:15
Forslag til ny havnelov - slik rederne ser det

 

 • Ved Amund Ringdal, næringspolitisk direktør i Rederiforbundet

14:15
14:30
Forslag til ny havnelov - slik eierne ser det

 Terje Moland Pedersen, kommunestyrerepresentant i Fredrikstad (Ap) og tidligere styreleder i Norsk havneforbund.

 

14:30
14:45
Pause
14:45
15:15
Panelsamtale og dialog

 

Panelsamtale mellom innlederne

Dialog med salen

15:15
15:45
Pause
15:45
16:30
Årsmøte Havn
16:30
17:00
Tariff


Orientering fra KS Bedrift.