torsdag 19.04
09:00
10:30
Et skritt videre gjennom digitalisering, teknologi og samarbeid

Vi møter den profilerte bedriftsrådgiveren Silvija Seres, som er president i Polyteknisk Forening og styremedlem i mange offentlige og private selskap. Hun innleder om framtidens arbeidsliv, mens Maren Bækkelund Ellingsen, partner i kommunikasjonsbyrået WergelandApenes, snakker om strategisk kommunikasjon og bruk av sosiale medier som et konkurransefortrinn.

Vi ser også nærmere på klynge-samarbeid og møter daglig leder Per Erik Dalen i ÅKP - regionens innovasjonsselskap for næringslivet og det offentlige. Selskapet har åpnet neste generasjon innovasjonsarena på Campus Ålesund gjennom bruk av virtuell reality teknologi. Her finnes hele innovasjonsverdikjeden fra start up/scale up, virtuell prototyping, Catapult og en kunnskaps- og nettverksarena i et regionalt innovasjons- ecosystem.

Rådgiver (og tidligere brannsjef i Rogaland brann og redning), Henry Ove Berg og Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Saftey Cluster, snakker om utvikling av tunnelsikkerhet i Norge gjennom Rogaland-klyngen "Norwegian safety tunnel cluster".

Erik Aasheim leder samtale om hvordan slike samarbeid organiseres og arbeider, og hvilke erfaringer de har gjort seg underveis.

10:30
11:00
Pause

 

Pause - utsjekk fra hotellrommene.

11:00
11:30
Digitalisering i kommunesektoren

Flere kommuner har gjort grep for å gå utviklingen i møte, blant annet gjennom digitaliseringsstrategien for kommunesektoren.

Trude Andresen, rådmann i Øvre Eiker kommune, har omsatt digitaliseringsstrategien i praksis i sin kommune. Rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven kommune ble årets kommuneprofil i 2017, blant annet fordi han er pådriver for digitalisering i sin kommune. Fibernett til alle i en kommunene med under 3.200 innbyggere fordelt på 14 småsteder er ett av målene han jobber med. 

11:30
11:50
Digitalisering i BIR

BIR - Bergensregionens interkommunale renovasjonsselskap - har ansatt en egen digitaliseringssjef. 

 

André Tangen, digitaliseringssjef i BIR gir oss et innblikk i hvordan han og BIR jobber med digitalisering. I takt med utvikling og modning av hvordan digitaliseringsarbeidet i BIR blir organisert, har stillingen over tid endret innhold. André vil ta opp de mest relevante læringspunktene BIR har erfart, med tanke på hvilke krav digitalisering setter til organisering, kompetanse, strategi og ledelsefokus.

11:55
12:45
Digital endring

Digital transformasjon er HR – ikke IT, mener rådgiver Anette Mellbye. Tidligere stortingspolitiker Torgeir Micaelsen driver nå Aktiver AS, som jobber for økt forståelse for hvordan innovasjon og teknologi kan brukes til styring og utvikling av et land, en kommune, en bedrift eller en organisasjon.

Nyby.no er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. Vi møter menneskene bak app'en.

Hvordan gjøre det umulige mulig? Mikael Genberg forhandler med NASA om hytte på månen! Du møter ham på Bedriftenes Møteplass 2018.

13:00
14:00
Lunsj

 

Servering i restauranten.

14:00
15:00
Generalforsamling

 

KS Bedrift avholder generalforsamling.