onsdag 18.04
13:30
18:00
Fagsesjon KS Bedrift Brann og Redning

 

Brann- og redningstjenesten rolle i totalforsvarskonseptet, direktør Per Brekke, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Mangfold i rekruttering til brann og redning

Erfaringer fra Forsvaret gjennom forskningsprosjektet «Hvorfor kommer det ikke flere kvinner i Forsvaret?», sjefsforsker Frank Brundtland Steder, Forsvarets forskningsinstitutt

Nettverket «Kvinner i brann og redning» - erfaring og forslag til tiltak for å øke rekrutteringen
Lill Overvik og May Tømmervold

16:30
17:30
Årsmøte Brann og Redning

 

Årsmøte og orientering om tariff.