"Brannavtalen" (SFS 2404 Brann og redningstjeneste)

I dette "B-rundskrivet" kan du lese mer om hva som er nytt i "Brannavtalen"

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner

Slik skal risikotillegget justeres fra 1. januar 2018