Brannavtalen

Særavtaler • Brann og redning

Brannavtalen er en sentral særavtale som er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3, og regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.