Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til Energiavtalene eller Bedriftsavtalen. KS Bedrift representerer bedriftene når Hovedtariffavtalen revideres.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00