Hovedavtalen

Hovedavtalen har tre deler:

Del A regulerer forhandlingsordningen og gjelder alle

Del B er kun for kommuner og kommunale foretak (KF-er)

Del C er for bedrifter

Hovedavtalen gjelder i perioden 01.01.2016 – 31.12.2017.

Den trykte versjonen av Hovedavtalen (HA) kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00