Bedriftsavtalen

Bedriftsavtalen eller "Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter" gjelder våre medlemsbedrifter innen bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter - 01.05.2016 - 30.04.2018

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00