Advokat Kristin Bjella leder utvalget som lager utkast til ny havne- og farvannslov. På Bedriftenes Møteplass 2018 får du sjansen til å stille henne spørsmål om kursen som utvalget har staket ut.

Det var i stortingsmeldingen “Nasjonal havnestrategi” – som kom i 2015 – at regjeringen varslet et ønske om større, mer effektive og mer markedsorienterte havner. Her tok man også til orde for en liberalisering av reglene for havnekapitalen.

Året etter satte regjeringen ned utvalget som skal foreslå en ny havne- og farvannslov. Dette arbeidet er nå på overtid. Havnelovutvalget skulle opprinnelig levere sin rapport 1. desember 2017, men har utsatt sine leveranse til 1. mars i år.

For KS Bedrift Havn er det viktig å følge opp saken og sikre at havnene fortsatt har gode rammevilkår.