toppledernettverk_2.jpg
F.v. Ståle Morten Johansen (Vissa), Ole Christian Fiskaa (Ålesund havn), Kjell Fagna, (Nordfjord havn), Johnny Breivik (Bergen og omland havn), Espen Eliassen (Horten havn), Einar Olsen (Drammen havn), Rune Hvass (Arendal havn) og Lars Christian Torhaug (Bene Agere).

Hvordan møter du endringer og teknologiske skifter?

Havn • Havn

KS Bedrift Havn, i samarbeid med VISSA, arrangerer gjennom fire samlinger et toppledernettverk for havnedirektører. – Våre medlemmer har signalisert et ønske om en strategisk arena, et nettverk hvor ledere kan utveksle erfaringer og diskutere hvordan havnene skal møte utfordringene fremover. Og nå er vi i gang, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.  Første samling var i Horten denne uka.

Det å være havnesjef i årene som kommer blir både spennende og krevende. Teknologiutviklingen går raskere enn noen gang, klima- og miljø vil utfordre sjøfarten og havnene skal utnyttes på nye måter. En ny havnelov kan gjøre at havnene må organisere seg på nye måter.

  • Viktig å diskutere våre utfordringer og få nye ideer for fremtiden. Jeg har vært med lenge, over 20 år i Drammen Havn, og ønsker å være en moderne og god leder som folk vil jobbe med. Håper jeg også kan bidra mye på erfaringsutveksling, sier Einar Olsen, havnedirektør i Drammen Havn.

Gjennom fokus på strategi, innovasjon og kultur er målsettingen for nettverket å skape en strategisk lederarena hvor en diskuterer aktuelle lederutfordringer og dilemmaer.

  • Utfordringene for havnene er mange og vi ønsker å skape et verdiskapende og engasjert lederforum, som utvikler havnelederne og havnene for fremtiden, sier Ståle Johansen, daglig leder i VISSA.

Nytt og spennende tilbud

Dette er første gang KS Bedrift Havn arrangerer et slikt tilbud med deltakere fra hele Norge.

  • Dette er et nytt og spennende tilbud til medlemmene i KS Bedrift Havn. Det å være leder er ofte krevende. Da kan det å ha et slikt nettverk, der en får påfyll og kan reflektere over rollen og virksomheten sin, være verdifullt for medlemmene. Tanken er også at blir det så bra som det ser ut nå, er dette noe vi vil tilby til de andre bransjene i KS Bedrift, avslutter Kjell-Olav Gammelsæter.