mads-opsahl.jpg
- Mange av våre medlemmer har kommunikasjonsutfordringer og dette kurset kan vi skreddersy utfra behov og ønsker. Derfor er innspill fra medlemmene svært viktig, sier Mads Opsahl, kommunikasjonsansvarlig hos KS Bedrift.

Trenger bedriften din påfyll med kommunikasjon?

Felles • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift får ofte spørsmål fra medlemmer om hjelp til forskjellige kommunikasjonsutfordringer. Vi har derfor tenkt å sette sammen et kurs for ansatte hos våre medlemmer som jobber med kommunikasjon.

Det er et vidt spenn i kommunikasjonsutfordringer blant medlemmene i KS Bedrift. Det kan være alt fra tekst og innhold til en pressemelding, bruk av film, hvordan best nå ut til kunder og omgivelser eller hvordan få mest kommunikasjon ut av et stramt budsjett.

  • Mange av våre medlemmer har kommunikasjonsutfordringer og dette kurset kan vi skreddersy utfra behov og ønsker. Derfor er innspill fra medlemmene svært viktig, sier Mads Opsahl, kommunikasjonsansvarlig hos KS Bedrift.

Ofte settes det av små budsjetter og få resurser til kommunikasjon i mindre bedrifter og flere har kanskje ikke en hel stilling på området. Utfordringen da er da å prioritere rett, finne de riktige kommunikasjonsverktøyene og bruke de best mulig.

  • Hos mange av medlemmene våre er det ofte bare en ansatt som sitter og jobber med kommunikasjon. Gjennom dette kurset møter du andre som jobber med samme som deg, du får et nettverk og kanskje finne løsninger som flere kan bruke, seir Opsahl.

KS Bedrift planlegger å gjennomføre dette kurset innen 6 måneder og vi kommer tilbake med mer informasjon om innhold, pris og påmelding senere. Det viktigste nå er å få innspill fra medlemmene. Send derfor denne saken til de som jobber med kommunikasjon i din bedrift.


Link: Send inn innspill til kommunikasjonskurs