IMG_3843.JPG

Arendalsuka – en viktig arena

Felles • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Arendalsuka er en årlig møteplass der nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv treffes til debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. KS Bedrift har vært på Arendalsuka og møtt politikere, samarbeidspartnere, organisasjoner, media og bedrifter.

 

Bakgrunn

I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uka ble en stor suksess og i år er det over 700 små og stor arrangementer som totalt trekker over 80 000 deltakere.

- KS Bedrift har deltatt i debatter og vi har møtt beslutningstakerne. Alt for å gjøre en enda bedre jobb med å fremme medlemsbedriftenes interesser, sier Tone Berset, som er konstituert administrerende direktør i KS Bedrift.

Mange arrangementer

Arendalsuka er en god og effektiv møteplass for alle som jobber med samfunnsrelaterte saker. Spesielt innenfor områdene avfall og energi var det mange arrangementer i år, og temaer som fremtidens kraftmarked, fornybar energi, marin forsøpling og det grønne skiftet var godt besøkt under uka.

-Som møteplass er Arendalsuka helt unik. Du møter politikere, myndigheter, industri, forskning og offentlige/private bedrifter og organisasjoner. De aller fleste drar hjem med nye kontakter, sier Mads Opsahl, kommunikasjonsansvarlig i KS Bedrift.

 

Start på valgkampen

Partilederdebatten i Kultur- og rådhuset i Arendal markerer også starten på valgkampen. Debatten ble sendt på NRK og hadde over 700 000 seere. I tillegg ble det ble registrert 65 000 stemmer i NRKs uhøytidelige kåring av hvilken partileder som gjorde det best.

 

Fakta om Arendalsuka

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Mål

Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

Les mer om Arendalsuka: https://www.arendalsuka.no/