ø_b_admdir_3.png

Øivind Brevik ny administrerende direktør i KS Bedrift

Felles • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Styret i KS Bedrift har besluttet å ansette Øivind Brevik som ny administrerende direktør i KS Bedrift. Brevik er i dag administrerende direktør i ROAF IKS (Romerike Avfallsforedling IKS) og begynner i KS Bedrift 1. desember.

ROAF er medlem i KS Bedrift og under Breviks ledelse har ROAF utviklet seg til et av landets mest moderne avfallsselskaper.

  • Jeg gleder meg til å være en del av KS Bedrift og vil fortsette med det gode arbeidet KS Bedrift gjør for sine medlemmer. Jeg ser også fram til å videreutvikle KS Bedrift i samarbeid med styrende organ, ansatte og medlemmer. Det blir spennende tider med mange nye utfordringer, sier Øivind Brevik.

Brevik har tidligere jobbet som stabsleder og seksjonssjef i Miljødirektoratet (tidligere SFT) og som avdelingsdirektør i Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Han har mastergrad fra NTNU innen økologi.

  • Jeg vil jobbe iherdig for at alle KS Bedrifts medlemmer skal få best mulig rammevilkår i årene som kommer. Jeg kjenner KS Bedrift relativt godt fra før, og gleder meg til å bidra til å gjøre et godt omdømme enda bedre, sier Brevik.

Ansettelsesprosessen har vært god og grundig og styret er svært fornøyd med å få på plass Øivind Brevik som administrerende direktør.

  • Han kjenner KS Bedrift godt og har spennende tanker om den videre utviklingen av organisasjonen. Vi ser frem til å få Øivind med på laget, sier Per Arne Kaarstad, styreleder i KS Bedrift.

 

For mer informasjon: Styreleder Per Arne Kaarstad, 915 74 000

 

Link: Pressemelding